Bài dự thi

Mình Cùng Nhau Đóng Băng - Bùi Tuấn Ngọc Cover

Mình Cùng Nhau Đóng Băng - Bùi Tuấn Ngọc Cover

Đừng Xa Tôi - Tô Hữu Phong

Đừng Xa Tôi - Tô Hữu Phong

Tâm sự tuổi 30 - Trịnh Thăng Bình - Nhạt và Guitar Kỳ Anh

Tâm sự tuổi 30 - Trịnh Thăng Bình - Nhạt và Guitar Kỳ Anh

Em Muốn Nghe Giọng Anh Nói - Cover Trang Hàn

Em Muốn Nghe Giọng Anh Nói - Cover Trang Hàn

CÔ GÁI GU CHÌ VÀ CHÀNG TRAI ĐÔN CHỀ - Hoàng Bích Thuận

CÔ GÁI GU CHÌ VÀ CHÀNG TRAI ĐÔN CHỀ - Hoàng Bích Thuận

Cô gái gu chì với chàng trai đôn chề - Dương Minh Trang

Cô gái gu chì với chàng trai đôn chề - Dương Minh Trang

Cô Gái Gu Chì Và Chàng Trai Đôn Chề - Thục Duyên

Cô Gái Gu Chì Và Chàng Trai Đôn Chề - Thục Duyên

Cô Gái Gu Chì Và Chàng Trai Đôn Chề -  Dương Mỹ Anh

Cô Gái Gu Chì Và Chàng Trai Đôn Chề - Dương Mỹ Anh

Rời Bỏ - Hòa minzy - cover Bùi Mãnh

Rời Bỏ - Hòa minzy - cover Bùi Mãnh

Giữ anh đi - Thân Thị Ngọc

Giữ anh đi - Thân Thị Ngọc

Không cần -  Ngọc Thân Thị (Cover).mp4

Không cần - Ngọc Thân Thị (Cover).mp4

Vợ Người Ta - Trịnh Đình Quang

Vợ Người Ta - Trịnh Đình Quang