Bài dự thi

Giả Vờ Thương Anh Được Không - Duy Anh

Giả Vờ Thương Anh Được Không - Duy Anh

Đã Lỡ Yêu Em Nhiều - JustaTee - guitar cover by Hannah Hoang

Đã Lỡ Yêu Em Nhiều - JustaTee - guitar cover by Hannah Hoang

HAI CHÚNG TA - Thái Trinh (cover) | Hannah Hoang

HAI CHÚNG TA - Thái Trinh (cover) | Hannah Hoang

Tôi đã quên thật rồi - Hannah Hoang

Tôi đã quên thật rồi - Hannah Hoang

Ta Có Hẹn Với Tháng 5 - Nguyên Hà | Hannah Hoang (cover)

Ta Có Hẹn Với Tháng 5 - Nguyên Hà | Hannah Hoang (cover)

Nước ngoài - Nguyễn Lê Anh Khoa

Nước ngoài - Nguyễn Lê Anh Khoa

Hẹn một mai - Dương Thùy Trang

Hẹn một mai - Dương Thùy Trang

Phai Dấu Cuộc Tình -  Min Bi

Phai Dấu Cuộc Tình - Min Bi

Tôi Đã Quên Thật Rồi guitar cover - Giảng Thành Tín

Tôi Đã Quên Thật Rồi guitar cover - Giảng Thành Tín

Người đổi thay (cover) - Bùi Khắc Tiến

Người đổi thay (cover) - Bùi Khắc Tiến

Hôm nay tôi buồn - Lê Ngọc Châu Anh (cover)

Hôm nay tôi buồn - Lê Ngọc Châu Anh (cover)

Em Xin Anh - Lê Như Ngọc & Khôi Văn

Em Xin Anh - Lê Như Ngọc & Khôi Văn