Bài dự thi

CHỈ BẰNG CÁI GẬT ĐẦU - Minh Thinh

CHỈ BẰNG CÁI GẬT ĐẦU - Minh Thinh

Liên Khúc - Tiền - Đêm Cuối - Nụ Cười Biệt Ly -  Nguyễn Minh Sa

Liên Khúc - Tiền - Đêm Cuối - Nụ Cười Biệt Ly - Nguyễn Minh Sa

Buồn Của Anh - Nguyễn Minh Sa

Buồn Của Anh - Nguyễn Minh Sa

Hỏi Thăm Nhau - Nguyễn Minh Sa

Hỏi Thăm Nhau - Nguyễn Minh Sa

Đổi Thay - Nguyễn Minh Sa

Đổi Thay - Nguyễn Minh Sa

Yêu Vội Vàng - Nguyễn Minh Sa

Yêu Vội Vàng - Nguyễn Minh Sa

Sự Thật - Tạ Thanh Phú

Sự Thật - Tạ Thanh Phú

Mong Sao Người Đừng Ra Đi - Tạ Thanh Phú

Mong Sao Người Đừng Ra Đi - Tạ Thanh Phú

Cover Chỉ có anh - Nguyễn Hồng Phương

Cover Chỉ có anh - Nguyễn Hồng Phương

Nữa Đêm Ngoài Phố - Tạ Thanh Phú

Nữa Đêm Ngoài Phố - Tạ Thanh Phú

Chờ Ngày Tuyết Tan - Tạ Thanh Phú

Chờ Ngày Tuyết Tan - Tạ Thanh Phú

Cover Nơi này có anh - Nguyễn Hồng Phương

Cover Nơi này có anh - Nguyễn Hồng Phương