Bài dự thi

Sao ta lặng im - Nguyễn Hoàng Quỳnh Trang

Sao ta lặng im - Nguyễn Hoàng Quỳnh Trang

Planet - Nguyễn Phạm Kim Hoàn

Planet - Nguyễn Phạm Kim Hoàn

LẶNG YÊN - Đặng Thị Thạch Bình

LẶNG YÊN - Đặng Thị Thạch Bình

Như Ngày Hôm Qua - Nguyễn Như Đạt

Như Ngày Hôm Qua - Nguyễn Như Đạt

Mashup Bùa Yêu- Chạy Ngay Đi

Mashup Bùa Yêu- Chạy Ngay Đi

HẸN MỘT MAI - Trung Nguyễn

HẸN MỘT MAI - Trung Nguyễn

Là Người Em Đã Yêu - Võ Thanh Bình

Là Người Em Đã Yêu - Võ Thanh Bình

LE VAN PHU

LE VAN PHU

Sai người sai thời điểm - Đỗ Thị Thảo

Sai người sai thời điểm - Đỗ Thị Thảo

Đã lỡ yêu em nhiều - Phạm Quốc Việt

Đã lỡ yêu em nhiều - Phạm Quốc Việt

Người Đi Ngoài Phố - Phú Gia

Người Đi Ngoài Phố - Phú Gia

Đừng Ai Nhắc Về Cô Ấy - Nam Love

Đừng Ai Nhắc Về Cô Ấy - Nam Love