Bài dự thi

Một Lần Dại Khờ Cả Đời Nhớ Thương - Nam Love

Một Lần Dại Khờ Cả Đời Nhớ Thương - Nam Love

Vài Tháng Sau - Nguyễn Đức Huy

Vài Tháng Sau - Nguyễn Đức Huy

Anh không muốn bất công với em - Nguyễn Tuấn Anh

Anh không muốn bất công với em - Nguyễn Tuấn Anh

Người Yêu Khóc- Thiện Kin

Người Yêu Khóc- Thiện Kin

Khi Phải Quên Đi- Nam Giang

Khi Phải Quên Đi- Nam Giang

Buồn Của Anh -Tạ Viết Mạnh

Buồn Của Anh -Tạ Viết Mạnh

Ngắm hoa lệ rơi - Kiều Quốc Cường

Ngắm hoa lệ rơi - Kiều Quốc Cường

Yêu đương - Thu Trang (lời khác)

Yêu đương - Thu Trang (lời khác)

Thay thế -Nguyễn Thành Nhựt

Thay thế -Nguyễn Thành Nhựt

Đừng như thói quen - Cover

Đừng như thói quen - Cover

Mashup người âm phủ - Cô gái gu chì và chàng trai đôn chề

Mashup người âm phủ - Cô gái gu chì và chàng trai đôn chề

hỏi thăm nhau cover duyleg

hỏi thăm nhau cover duyleg