Bài dự thi

Bùa yêu - Lê Ngọc Châu Anh (cover)

Bùa yêu - Lê Ngọc Châu Anh (cover)

Flashlight - Lê Ngọc Châu Anh

Flashlight - Lê Ngọc Châu Anh

Hôm nay tôi buồn - Lê Ngọc Châu Anh (cover)

Hôm nay tôi buồn - Lê Ngọc Châu Anh (cover)

Cuộc Sống Em Ổn Không ( Cover by Quốc Huy )

Cuộc Sống Em Ổn Không ( Cover by Quốc Huy )

Quên - Tiến Tới

Quên - Tiến Tới

ĐỪNG HỎI EM -  Lan Dương

ĐỪNG HỎI EM - Lan Dương

Nhỏ Ơi - ĐAN

Nhỏ Ơi - ĐAN

Ngắm Hoa Lệ Rơi - Lê Văn Duy

Ngắm Hoa Lệ Rơi - Lê Văn Duy

Đừng Như Thói Quen - Trần Quốc Đạt

Đừng Như Thói Quen - Trần Quốc Đạt

Em Gái Mưa - Ngô Văn Giang

Em Gái Mưa - Ngô Văn Giang

Cánh Hoa Tàn - Nguyễn Đức Huy

Cánh Hoa Tàn - Nguyễn Đức Huy

Rời Bỏ - H May Ênuôl

Rời Bỏ - H May Ênuôl