Bài dự thi

FOREVER FRIENDS - KIM MINH (COVER GUITAR)

FOREVER FRIENDS - KIM MINH (COVER GUITAR)

Bad Boy (hát và nhảy)-Nguyễn Kim Minh

Bad Boy (hát và nhảy)-Nguyễn Kim Minh

1 2 3 4-Nguyễn Kim Minh

1 2 3 4-Nguyễn Kim Minh

[Mashup] Đừng như thói quen - Lời chưa nói - Chuyện như chưa bắt đầu

[Mashup] Đừng như thói quen - Lời chưa nói - Chuyện như chưa bắt đầu

Yếu Đuối Cover - Subin Kim - Hoàng kim

Yếu Đuối Cover - Subin Kim - Hoàng kim

Một Thời Đã Xa -Lê Linh -Lê Tiến

Một Thời Đã Xa -Lê Linh -Lê Tiến

Nếu em được chọn lựa- Hoàng Vy

Nếu em được chọn lựa- Hoàng Vy